Asztalos Edit

Érzelmek kineziológiája

alapvető érzelmi szükségletek beépítése

„Minden emberi lény számára létszükséglet az önmagával való elégedettség.” – Alexander Sutherland Neill

Az ember a felnövekedése során a fogantatástól kezdve a serdülőkor végéig felnőtt életéhez nélkülözhetetlen szükségletek beépítésén fáradozik. Ilyen szükségletek például a bizton ság , a kötődés, az önállóság és az akarat, a gondoskodás és megelégedettség, a társas kapcsolódás és együttműködés képessége, véleményalkotás, öntudat és önrendelkezés. A különböző traumatikus életesemények gátolhatják vagy részben korlátozhatják ezt a fejlődési folyamatot, egyes alap létszükségletek hiányosan épülnek be, és emiatt fixáció alakulhat ki, amikor valaki öntudatlanul is mindenben azt a bizonyos hiányt próbálja betölteni. Ez a működés rengeteg energiát von el a hétköznapokból.

A PET (Pszichoemocionális trauma) neuroenergetikai kineziológiai rendszer a nem megfelelően beépült szükségletekkel foglalkozik, ezek integrálását célozza energetikai megközelítésben.

szív-agy kapcsolat

"A szív az élet gyökérzete, az erőknek köszönhetően végbemenő változások és átalakulások színtere." Huangdi Neijing Suwen, a Sárga Császár írása

Hallgatunk-e a szívünkre? Vagy inkább az eszünkre? Vajon ugyanazt akarják mindketten, vagy homlokegyenest különböző dolgokat? A Hagyományos Kínai Orvoslás szerint a szív olyan energiamezőt hoz létre, ami befolyásolja az agyhullámokat, koordinálja a test minden szövetét, tárolja az összes tudatos és tudatalatti emlékünket. Napjainkban a modern nyugati tudomány is kutatja a szív-agy kapcsolatot, ezt az új tudományágat neurokardiológiának nevezik. 

Az Integratív neurokardiológia nevű kineziológiai rendszer ezt a két tudást integrálja és abban segít, hogy jobban tudjunk hallgatni a szívünk sugallataira. 
Bővebben: https://www.apkinesiologia.com/en/neurocardio1/ 

A neuroenergetikai kineziológia alkalmazása más területeken

A kineziológiával végzett energiamunka számos más területen is jól használható, például az alábbi területeken is:

Neurokineziológiai oldás időtartama 90-100 perc, ára 20.000 Ft.
Gyermekek neurokineziológiai kezelése 60-75 perc, ára 15.000 Ft. 
(​11. kerületben + 5000 Ft bérleti díj).